Wat wil ik?

Mijn ideaal voor Nederland is een tolerante samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Het is een samenleving vrij van discriminatie en uitsluiting. Het is een samenleving van inclusie waarin iedereen volop meedoet, kansen krijgt, benut en talenten inzet. Kwame hoeft niet harder te werken dan Willem om zijn idealen te mogen verwezenlijken omdat zijn wieg toevallig in Accra stond en niet in Deventer. Hetzelfde geldt voor Ama, Fatima, Destiny, Mohamed en Hodan en hun ouders.

In de Tweede Kamer wil ik namens de Partij van de Arbeid bijdragen aan een sterker en socialer Nederland. Dit is ons alternatief voor de wij-zij samenleving. Wij willen ruimte voor nieuwkomers om snel aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving en iets moois van hun leven te maken. De komende jaren moeten wij in Nederland keihard werken om dit voor elkaar te krijgen. En wij moeten elkaar weer gaan vertrouwen als mensen, ongeacht onze afkomst. Hiervoor zijn dappere politici in Den Haag nodig die niet bang zijn om tegen de stroom in te gaan als dat moet. Politici die niet handelen uit angst voor kiezers maar handelen uit een overtuiging dat het goed is om op te komen voor een ongedeeld Nederland waarin alle mensen gelijk zijn ongeacht hun afkomst.

De eerste stappen om dit te bereiken kunnen wij nemen bij de komende verkiezingen op 15 Maart. De PvdA heeft hiervoor de idealen en kandidaten die trouw zijn aan de idealen van tolerantie, inclusie en gelijke kansen. Ik ben één van die kandidaten; een ervaren politica met lef en persoonlijkheid. Een Ghanees-Nederlandse vrouw die trots is op haar afkomst en het mooie van twee culturen in zich verenigt!

Blog at WordPress.com.

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: