Wie is Amma?

Mijn vader kwam begin jaren zeventig naar Nederland. Hij was op zoek naar een beter leven. In 1975 viel hij onder het generaal pardon en mocht hij hier legaal verblijven en werken. Een belangrijk politiek moment waardoor mijn leven in een klap veranderde en ik kansen kreeg die ik anders nooit gekregen zou hebben als ik in Ghana was gebleven. Ik mocht namelijk in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen met mijn moeder in 1978.

 

Ik groeide op in de Amsterdamse Bijlmermeer met twee werkende ouders. Pa als fabrieksarbeider ma als kamermeisje in een hotel. In ons gezin was het motto niet zeuren, neem je verantwoordelijkheid, zet je in, doe je best en wees de regisseur over je eigen leven. Ik groeide ook op met de waarschuwing van mijn vader dat ik tweemaal zo hard moest werken om erkend en succesvol te worden. Want ik was nu eenmaal een zwarte vrouw. Deze woorden waren bedoeld om mij te stimuleren om hard te werken. Maar ze deden ook pijn. Ze hebben veel impact gehad op wie ik uiteindelijk ben geworden, hoe ik naar de Nederlandse samenleving kijk en hoe mijn ideale samenleving uitziet.

 

Ik heb geleerd deze pijn om te zetten in kracht om mijn ideale samenleving te realiseren. En dat is zeer zeker niet een samenleving waarin mensen twee keer zo hard moeten werken omdat zij of hun ouders in Ghana, Somalië, Marokko, Turkije of Suriname zijn geboren.

Curriculum
Personalia
Naam:           Asante
Voornamen:   Amma Asantewaa
Woonplaats:   Badhoevedorp
Telefoon:       06-28129797
E-mail:          amma.asante@online.nl
Geboorteplaats: Kumasi, Ghana
Burg. Status: Getrouwd, twee kinderen
 
Profiel
Ik ben een ervaren professional in beleid, bestuur en management in de publieke sector, politiek en bestuurlijk bekwaamd. Ik ben veelzijdig, authentiek en ijzersterk in lobby en relatiebeheer. Overtuigend en enthousiasmerend in mijn presentatie. Mensgericht, Onderhandelingsvaardig, Uitstekende leiderschaps- & coachingsvaardigheden en ondernemend. Ik heb uitstraling, ben vrolijk, flexibel en pro-actief
 
 
Opleiding
Sept. 1992 Universiteit van Amsterdam, Politieke Wetenschappen (Mastersdiploma behaald)
Spaanse Taal en Letterkunde
Sept. 1984 Contardo Ferrini, Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs(Diploma behaald)
Atheneum (Geëxamineerde vakken: Nederlands, Engels, Frans, Economie I en II, Geschiedenis en Wiskunde a)
 
Cursussen
April 2012-sept. 2013 Is geselecteerd voor de Den Uyl-leergang; een dit jaar te starten opleiding die politieke en bestuurlijke talenten klaarstoomt voor topfuncties in Openbaar bestuur en Politiek, Suze Groeneweg School Partij van de Arbeid
2010 Masterclass Internationale Samenwerking, winnares beste speech
2008 Projectmanagement in controlled Environment, diploma
2007 Leadership Programme Diversity, US Government, certificaat Communicatietraining Congressen (waaronder training in Elevator-pitch)
Bedrijfshulpverlenin, diploma
Sennce (Systeem voor relatiebeheer)
2006 Projectmatig werken en teamrol profielen; coaching in professionele en persoonlijke ontwikkeling
2004 Mediatraining voor gevorderden
2002 Issue Analysis
Project- en procesmanagement
2000 Training Veld &Telefonisch Onderzoek en het schrijven van conferentieprogramma’s,
Ontwikkeling en Communicatie van Beleid
1998 Presentatietechnieken debatteren en spreken in het openbaar
 
Loopbaan
April 2009-heden Adviseur en Manager (ZZP)
 • Management en Advies
 • Coaching en Training
 • Research
 • Lezingen, debatleiding en dagvoorzitterschap
 • Acquisitie en Relatiemanagement
 • Subsidie advies, fondsenwerving en schrijven plan van aanpak
 • Opdrachtgevers: voornamelijk overheden en maatschappelijke organisaties (non-profit)
 
Aug. 2009-aug. 2010 African Diaspora Policy Centre (kenniscentrum voor kennisbevordering over rol van migranten bij Ontwikkelingssamenwerking)
Programma Coordinator/Manager
 • Co-ordineren laatste fase van internationaal onderzoeks- en trainingsprogramma voor capaciteitsontwikkeling van beleidsmakers en overheidsfunctionarissen
 • Ontwikkelen en organiseren van trainingen
 • Aansturen van personeel (8 fte)
 • Bestuurlijke contacten (o.a. ministeries, gemeenten, fondsen en donoren)
 • Netwerken en externe representatie op conferenties in binnen- en buitenland
 • Schrijven van programma’s en projecten inclusief fondsenwerving
 
April 2006-okt. 2009 Centraal orgaan opvang Asielzoekers
Portefeuille Manager (gedetacheerd van beleidsafdeling naar vastgoed afdeling)
 • Onderhoud bestuurlijke netwerken ten behoeve van ontwikkeling nieuwe geïntegreerde asielopvang in Noord-Holland, Groningen, Drenthe en Overijssel
 • Contracten sluiten en onderhandeling met marktpartijen waaronder projectontwikkelaars en vastgoed eigenaren
 • Aansturen van (her)ontwikkelingsprogramma’s
 • Ontwikkeling van strategisch vastgoed beleid

Beantwoording Kamervragen over asielopvang en bijwonen van Algemeen Overleg Kamercommissie over asielvraagstukken

Directie informeren over maatschappelijke en politieke discussies en ontwikkelingen rondom het thema asielopvang en inburgering asielzoekers.
 
Beleidsadviseur/Projectleider Centraal orgaan opvang asielzoekers
 • Strategische beleidsadvisering- en ontwikkeling ten aanzien van inburgering en participatie van asielzoekers
 • Projectmanagement in het kader van kinderen, duurzame terugkeer en veiligheid
 • Participeren in landelijke overleggen met gemeenten, werkgevers en andere overheidsorganisaties ten behoeve van inburgering en participatie vluchtelingen en asielzoekers.
 
Nov. 2006-juni 2010 Partij van de Arbeid
Politiek Medewerker/Kandidaat Tweede Kamerlid
 • Anticiperend op zetel in de Tweede Kamer politieke en bestuurlijke werkzaamheden verricht: bijhouden inhoudelijke dossiers in fractie en binnen partij. Organiseren en deelname aan campagne en (netwerk)bijeenkomsten
 
Okt. 2003- Mrt.2006 Universiteit van Amsterdam
Promotie onderzoek onder begeleiding van wijlen Dr. Alex Fernandez Jilberto
 • Onderzoeksvoorstel ontwikkeld en literatuuronderzoek verricht, maar niet voltooid.
 
April 2001-okt. 2003 DHV Milieu en Infrastructuur (Ingenieurs en adviesbureau)
 Procesmanager/Adviseur
 • Aansturen, adviseren en begeleiden van gemeentelijke projecten en programma’s op het gebied van ruimtelijke ordening, huisvesting en economie.
 • Adviseur Gemeente Utrecht Europese Subsidies ter stimuleren lokaal ondernemerschap en economie.
 • Projectleiding Funderingsaanpak Haarlem, Projectleiding Economisch Haalbaarheidsonderzoek gemeente Beverwijk, Procesbegeleiding en advisering bij Woningbouwproject De Hemmes in Zaandam
 
Sept. 2000-mrt. 2001 Institute for International Research
Product Manager Business Conferences
 • Research, ontwikkeling en verkoop van informatieproducten en trainingsprogramma’s voor het hoger management over:
 • publiek private samenwerking, kwaliteitsverbetering en diversiteit in manageme
 
Jan. 2000- jan. 2001 Provincie Zuid-Holland
Beleidsmedewerker Jeugdbeleid
 • Ontwikkelen en co-ordineren van (strategisch) beleid ten aanzien van provinciaal en lokaal jeugdbeleid o.a. schrijven van beleidsdocumenten en visie ontwikkeling.
 • Bewaken prestatieafspraken bureaus jeugdzorg in performance en budget
 • Ondersteuning Gedeputeerde Jeugdzorgd (beantwoorden van vragen uit de Provinciale Staten en vanuit Ministerie van VWS)
 
Nov. 1997-jan. 2000 Sociaal Agogisch Centrum Amsterdam en omstreken
Interventiemedewerker
 • Verlenen van ambulante hulpverlening aan jongeren die met politie/justitie in aanraking zijn gekomen. Begeleiding naar werk, school, nuttige invulling van vrije tijd en andere sociale aspecten.
 
Mrt. 1998-mrt. 2006 Partij van de Arbeid Amsterdam, Lid Gemeenteraad, o.a. Woordvoerder Diversiteit en Emancipatie
 
Bestuurlijke ervaring
Jan. 2012-heden Ambassadeur Roots for Development (project ter bevordering van betrokkenheid multiculturele jongeren bij ontwikkelingssamenwerking.
apr. 2010-heden Lid Raad van Toezicht Prodemos, Huis van Democratie en Rechtstaat
okt. 2009-heden Adviseur Smart Kids Foundation (Initiatief ter ondersteuning van getalenteerde kinderen om te studeren in Afrika)
Jan. 2008- mei 2010 Lid Raad van toezicht CASA (Centrum voor anticonceptie, sexualiteit en
abortus)
 
Talenkennis
Vloeiend in Nederlands, Engels, Spaans. Redelijk in Frans en Duits

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: